Get Adobe Flash player

Bardzo dziękujemy wszystkim firmom, które odwiedziły nasze stoisko. Spotkaliśmy się z osobami z firm produkcyjnych i usługowych. Dużym zaciekawieniem cieszyły się nasze rozwiązania EDI poparte prezentacją wdrożenia naszych produktów dla jednej z wiodących firm przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Nawiązaliśmy także kontakty z firmami IT zainteresowanymi naszym programem partnerskim związanych z dystrybycją i wdrażaniem oprogramowania EDI (Odex, Darwin. Xlate)

Nasza firma od dłuższego czasu prowadziła prace projektowe nad nowym oprogramowaniem, którego celem miało być generowanie plików JPK dla Urzędów Skarbowych z wszelkiego rodzaju systemów klasy ERP. Produkt nazwaliśmy Generator JPK.Wdrażany on jest i będzie u wszystkich naszych klientów korzystających z oprogramowania SIE400/Golden Lake, a także oferowany wszystkim klientom nie posiadającym takiej funkcjonalności w swoich produktach klasy ERP