Bardzo dziękujemy wszystkim firmom, które odwiedziły nasze stoisko. Spotkaliśmy się z osobami z firm produkcyjnych i usługowych. Dużym zaciekawieniem cieszyły się nasze rozwiązania EDI poparte prezentacją wdrożenia naszych produktów dla jednej z wiodących firm przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Nawiązaliśmy także kontakty z firmami IT zainteresowanymi naszym programem partnerskim związanych z dystrybycją i wdrażaniem oprogramowania EDI (Odex, Darwin. Xlate)